top of page

1. מוזיאון לוחמי הגטאות

מפיק ובימאי של האולם המרכזי בתערוכת ורשה היהודית המספרת את סיפורם של יהודי פולין דרך עדויות על בסיס יומנים וראיונות.     

2. המועצה לישראל יפה מרכז מבקרים תפיסת עולם

מפיק ראשי, מנהל אומנותי ובימאי של הסרטים המוצגים במרכז המקרים

3. הבית בטו׳ בצפת

במאי ראשי של המייצג חזיון אור קולי

bottom of page